• سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر، جنب کمیسیون معاملات گل گهر، ساختمان اداری شرکت گهر امداد
  • info@goharemdad.ir
  • ۰۳۴-۴۱۴۲۳۹۶۶

اسناد مناقصه عمومی خرید تجهیزات آتش نشانی (لباس عملیاتی) - شرکت گهر امداد سیرجان

  • خانه
  • اسناد مناقصه عمومی خرید تجهیزات آتش نشانی (لباس عملیاتی) - شرکت گهر امداد سیرجان

دانلود فایل مناقصه

شرکت گهر امداد سیرجان
بالا