• سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر، جنب کمیسیون معاملات گل گهر، ساختمان اداری شرکت گهر امداد
  • info@goharemdad.ir
  • ۰۳۴-۴۱۴۲۳۹۶۶

اطلاع رسانی شماره ۱(مناقصه عمومی خرید تجهیزات آتش نشانی) اسناد مناقصه مذکور روز یکشنبه مورخ ۱۶ / ۰۲ / ۱۴۰۳ بر روی سایت بارگذاری می گردد .همچنین لازم به ذکر است متعاقبا مهلت تحویل پیشنهادات اعلام می گردد. - شرکت گهر امداد سیرجان

  • خانه
  • اطلاع رسانی شماره ۱(مناقصه عمومی خرید تجهیزات آتش نشانی) اسناد مناقصه مذکور روز یکشنبه مورخ ۱۶ / ۰۲ / ۱۴۰۳ بر روی سایت بارگذاری می گردد .همچنین لازم به ذکر است متعاقبا مهلت تحویل پیشنهادات اعلام می گردد. - شرکت گهر امداد سیرجان
شرکت گهر امداد سیرجان
بالا